Oferta

ZMIENIAMY MYŚLENIE

BrainStar partner firmy REZZIL

Nowoczesna piłka nożna dynamicznie się rozwija i staje się coraz szybsza. Piłkarze muszą podejmować błyskawiczne decyzje w stale zmiennym środowisku gry. Boisko piłkarskie to nieprzewidywalny obszar, na którym gracze zbierają dane od kolegów z drużyny, przeciwników, piłki, powierzchni gry, otoczenia, trenerów i sędziów. Aby gracze mogli wykorzystać swój potencjał fizyczny i techniczny, wymagany jest wysoki poziom umiejętności poznawczych. Umiejętności takie jak inteligencja gry, percepcja przestrzenna, przewidywanie, czas reakcji, zmiana uwagi i rozpoznawanie wzorców są istotnymi umiejętnościami poznawczymi. Umiejętności te można poprawić, upewniając się, że sesje treningowe trenują nie tylko komponenty fizyczne, ale także rzucają wyzwanie i trenują ścieżki neuronowe.

Badania przeprowadzone w Holandii potwierdziły dominującą rolę funkcji wykonawczych piłkarzy dla identyfikacji talentów. Podkreślono również kluczową rolę funkcji neurokognitywnych i zasugerowano, że nawet >najmniejsza poprawa funkcji wykonawczych może być ważna dla wyników w piłce nożnej<. Ponadto w kilku kolejnych badaniach wykazano skuteczność treningu funkcji wykonawczych u młodych piłkarzy.

„Badania przeprowadzone w ciągu ostatnich 15-20 lat wykazały, że poznanie, czyli to, co nazywamy myśleniem i wydajnością, jest w rzeczywistości zestawem umiejętności, które możemy systematycznie ćwiczyć. I że komputerowe programy kognitywne lub „symulacje kognitywne” są najlepszym i najskuteczniejszym sposobem, aby to zrobić”. Prof. Daniel Gopher

Wyniki badań naukowych zmieniają podejście do rozwoju talentów piłkarskich. Większość koncentrowała się na fizjologicznych, antropometrycznych i technicznych cechach utalentowanych graczy. Jednak czynniki fizjologiczne i antropometryczne (na przykład wzrost, masa ciała i procent tkanki tłuszczowej) nie

wydają się przewidywać przyszłych sukcesów w piłce nożnej. W przypadku sportów zespołowych identyfikacja talentów jest złożona, ponieważ wiele umiejętności (np. taktyka, umiejętności sportowe i interakcje społeczne) może wpływać na ogólne wyniki zespołu, a umiejętności sportowców mogą się uzupełniać. Kluczowym pytaniem jest zatem, które umiejętności są najważniejsze dla identyfikacji talentów. Najnowsze dowody potwierdzają kluczowe znaczenie funkcji poznawczych dla wyników sportowych, zwłaszcza w grach zespołowych wymagających szybkiego przewidywania i dostosowywania się do ciągle zmieniających się sytuacji na boisku. W nowoczesnej piłce nożnej wymagana jest doskonała koncentracja uwagi, a gromadzenie odpowiednich informacji w przestrzeni odgrywa ważną rolę w celu współpracy z kolegami z drużyny, przewidywania zachowania kolegów z drużyny, przeciwników i piłki. Ponadto wzrokowo-przestrzenna pamięć robocza może być ważna przy wyborze pozycji i mentalizowaniu możliwych opcji gry. Odpowiadają za nią dwa podsystemy pamięci roboczej: szkicownik wzrokowo-przestrzenny, który przechowuje informacje wzrokowo-przestrzenne w czasie oraz centralny układ wykonawczy, najbardziej złożony składnik pamięci roboczej, który umożliwia koncentrację uwagi i koordynację zadań. Ponadto ważną rolę odgrywa hamowanie motoryczne, ponieważ czynności motoryczne często muszą być tłumione z powodu szybko zachodzących zmian na boisku (np. pozycja piłki i zawodnika).


Nasza Oferta

Środowisko VR

You’ll look at graphs and charts in Task One, how to approach the task

Wzorce ruchowe

You’ll look at graphs and charts in Task One, how to approach the task

Inteligencja Boiskowa

You’ll look at graphs and charts in Task One, how to approach the task

Personal traning

You’ll look at graphs and charts in Task One, how to approach the task and
the language needed for a successful answer.

View Courses

Group traning

You’ll look at graphs and charts in Task One, how to approach the task and
the language needed for a successful answer.

View Courses

Polska

Skierniewice, Łódź, Warszawa

Phone

(+48) 511 533 333

Email

brainstar@pscoach.pl